Aby teplo neutíkalo

Tepelná izolace domu je velice důležitá, náklady na teplo jsou hlavními výdaji, které nás budou provázet po celou dobu životnosti domu. Není radno možné zdroje úniku tepla podceňovat a je třeba již kvalitním projektem omezit tepelné mosty v konstrukci domu. A při stavbě nebo rekonstrukci by mělo být samozřejmostí zateplení stěn, kvalitní dveře, klasická i střešní okna s co nejnižším indexem prostupu tepla. Může nám to ušetřit nemalé prostředky.

Izolační vlastnosti skel

Ať již pro klasická nebo střešní okna, je jejich index tepelné prostupnosti důležitou hodnotou, která určuje, jak velké tepelné ztráty budou tyto stavební prvky produkovat. Dnes již jsou samozřejmostí izolační dvojskla i trojskla, plněná inertním plynem, kde se jejich index pohybuje standardně na hodnotách okolo 1,1. Takovým sklem nám již peníze nemizí.